Skapa ett A/B Test

Öka dina konverteringar på ett datadrivet sätt med nya funktionen för A/B-testning! 

Med Triggerbees A/B test funktionalitet kan du testa erbjudanden, formulärslängd, knapptexter, tonalitet och mycket mer för att se vilken variant som presterar bäst för just din målgrupp. Testa om och om igen för att hitta nyckeln till framgång!

Instruktioner

Det finns två vägar i Triggerbee för att skapa ett A/B Test. Metod 1 är att skapa ett A/B test från grunden, medan metod 2 utgår från en befintlig, opublicerad Onsite Kampanj. Nedan beskrivs båda tillvägagångssätt. 

Metod 1

1

Navigera till Onsite Kampanjer --> A/B Tester.

2

Om du inte har några tester sedan tidigare, trycker du på "Skapa ditt första A/B Test", annars skapar du ett nytt test genom att klicka på "Nytt A/B Test".

3

Skapa din A-variant precis som när du skapar en vanlig Onsite Kampanj, genom att välja Syfte och Mall och därefter designa din kampanj så som du önskar. 
Här finns en guide om hur du skapar en kampanj (Eng)

4

När du är klar med din design och innehåll, gå vidare till Kampanjinställningarna.

5

Här ska du ange dina A/B test inställningar enligt:
Hypotes: Beskriv kortfattat vad du vill testa. T.ex. "Procentuell rabatt eller statisik rabatt" eller "Popup eller Callout". 
Längd: Ska testet köras i 7, 14 eller 28 dagar. Ju mer trafik du har på din hemsida och i din valda målgrupp, desto kortare period. En tumregel är att välja minst 14 dagar om du har färre än 1000 konverteringar per månad. 
Konverteringar eller Klick: Välj om den vinnande varianten ska beräknas på konverteringar (insamlade epostadresser), eller klick. Obs! Konverteringar ska endast väljas om du har ett fält för epost i din kampanj. 

6

Ställ in resterande kampanjinställningar precis som vanligt, med målgrupper, eventuellt URL-styrningar, triggers och repetition.  Obs! Vanliga varianter kan inte användas i A/B test. Om du vill ha olika design på mobil och desktop, skapa separata A/B tester för detta (kan oavsett vara en bra idé att testa olika devices individuellt).

7

Nu är det dags att skapa din variant B för testet. Klicka på "Skapa Challenger" bredvid din variant A:

8

Nu skapas en kopia av din variant A. Klicka på bilden för att öppna editorn. 

9

Gör dina justeringar i designen som motsvarar ditt test, t.ex. byta layout, ändra rubrik, ändra färger.

Obs! Var noga med att endast göra en (1) skillnad i ditt test, t.ex. ändring i rubriken, annars blir testets utfall inte korrekt.

10

När du är klar med din variant B är testet redo att köras igång! Klicka på "Publicera" så startar testet. Vill du inte publicera testet direkt kan du lämna det som utkast.

Notera: Från den dag du publicerar testet kommer det köras i angivet antal hela dagar, dvs. startar du ett 7 dagars test klocken 10:00 på en torsdag, kommer testet avslutas 23:50 torsdagen därpå.

Ett A/B test kan inte pausas eller slås av/på under testperioden, men det kan när som helst stoppas. 

Metod 2

Om du redan har en färdig Onsite Kampanj som du vill A/B testa, går det även bra att skapa ett test den vägen.

Du skapar ditt test genom att klicka på "Skapa A/B Test" inne i kampanjinställningarna. Kampanjen måste vara opublicerad för att kunna skapa ett test. Om din kampanj är aktiv, kommer Triggerbee skapa en kopia av kampanjen. Se till att din originalkampanj inte är aktiv samtidigt som A/B testet. När du skapar ett A/B test från en vanlig kampanj, kommer kampanjen flyttas från Onsite Kampanjer till A/B Test sektionen, där du kan ställa in alla A/B test inställningar enligt metod 1. 


Du har en vinnare! Hur du tolkar resultaten från ditt A/B-test

När A/B-testet är slut kommer du att få ett mail som presenterar en vinnare, och du kommer även att kunna välja en egen vinnare i Triggerbee. Triggerbee väljer en vinnare baserat på vilken variant som får flest konverteringar eller klick i relation till antalet visningar. Det kan vara frestande att gå vidare till nästa test när du har en vinnare, även om skillnaden mellan de olika varianterna är liten. Här är några saker som är bra att tänka på när du utvärderar resultaten från ditt test:

  • Mät utfallet på övriga steg i kundresan. Om Variant B vann med 15% över Variant A, påverkade detta nästa steg i din kundresa? Resulterade det i fler tillagda produkter eller fler köp? 
  • Om du har under 1000 konverteringar per månad vill du se en skillnad på minst 15% mellan de olika varianterna.

    Exempel: Du vill testa ett nytt budskap för att öka konverteringen till nyhetsbrevet. I Variant A erbjuder du en rabatt, och i Variant B erbjuder du bara tips och tricks utan någon rabatt. När testet är slut ser du att Variant A = 1200 konverteringar och Variant B = 1100 konverteringar. Här är skillnaden 8% mellan A och B. Även om Variant A här ser ut som en vinnare baserat på siffrorna, så kan det hända att resultaten minskar gradvis för att återgå till samma nivå som Variant B inom några veckor. 

  • Om du har över 10 000 konverteringar per månad vill du se en skillnad på minst 5% mellan de olika varianterna. 
  • De flesta tester har ingen tydlig vinnare. Därför är det viktigt att inte ta resultatet från varje A/B-test som en absolut sanning. 
  • Använd dig av en hypotes vid varje A/B-test och prioritera dina testidéer för att veta exakt vad du testar, varför och vilket resultat du förväntar dig att du ska få.  

Oavgjorda tester

Ibland kan testet sluta utan en vinnare — oavgjort. Ett test som slutar oavgjort är ganska ovanligt, men kan hända om du exempelvis har valt att mäta Konverteringar under en för kort tidsperiod (ex. 7 dagar) med för snäv målgrupssegmentering. Om du får ett oavgjort resultat kan du göra ett nytt test med följande tips i åtanke: 

  • Gör stora förändringar. Desto mer olika dina varianter är, desto mer kommer det skilja i resultat (särskilt om du mäter konverteringar)
  • Öka testlängden om du har under 1000 konverteringar per månad. 14-28 dagar rekommenderas. 
  • Bredare målgrupssegmentering

Still need help? Contact Us Contact Us