Skapa en inbäddad kampanj

Inbäddade kampanjer renderas inuti din hemsida, istället för att läggas ovanpå som popups och paneler gör, vilket förhöjer känslan av att kampanjen är en del av hemsidan själv. Kampanjen renderas genom en enkel <div> element som du implementerar på din hemsida där du vill ha din kampanj (metod 1), alternativt kan man fördefiniera befintliga ytor på hemsidan där Triggerbee kan rendera kampanjen (metod 2). 


Metod 1 - Färdig <div>

 1. Börja med att skapa en ny kampanj. Välj "Visa alla Mallar".
 2. Inbäddade kampanjer kan skapas utifrån alla Callouts och Paneler, samt med alla färdiga Inbäddade mallar.
  A. Filtrera på "Övrigt" --> Inbäddad (bild nedan).
  B. Filtrera på Layout --> Callout eller Panel.
 3. Öppna den mall som du vill bygga din kampanj baserat på, och klicka på "Använd denna mall"
 4. Välj placeringen "Inbäddad" som finns underst (bild nedan)

  OBS: Om du inte ser den inbäddade placeringen, så är inte mallen anpassad som inbäddad. Testa en annan mall.

 5. Nu kommer du se din kampanj i editorn. Ta din tid och designa och editera din kampanj så du vill ha den. Fortsätt sedan till Kampanjinställningarna. Namnge din kampanj och ställ in alla inställningar för målgrupp, triggers och eventuella andra villkor.
 6. Under "Inbäddade Inställningar", Metod 1, hittar du det <div> element som du kan implementera på hemsidan. När kampanjen är publicerad kommer Triggerbee rendera kampanjen på den ytan. 
 7. Implementera koden på hemsidan där du vill ha kampanjen, och publicera därefter kampanjen. Nu är du klar! 

OBS: Triggerbee kan inte automatiskt hitta din <div> på hemsidan för förhandsgranskning. För att förhandsgranska en kampanj, gå till den URL där du har implementerat din <div>. Addera sedan detta till URLen ?dev=true&tb-widget-preview=1234&tb-nocache=true där 1234 är IDt på din widget. Du hittar IDt i URLen inne i editorn: https://app.triggerbee.com/campaigns/5678/widgets/1234/editor


Metod 2 - Förbestämd yta

 1. Gå till Inställningar --> Anpassningar. Scrolla ner till "Ytor för inbäddade kampanjer" och skapa en ny yta. 
 2. Definiera din yta baserat på följande värden:
  - Namn: Ge din yta ett unikt namn. Detta används i kampanjen för att välja placering. 
  - Selector: Ange CSS-selektorn för den yta du vill definiera. Använd befintliga ytor på hemsidan, t.ex. .main .wrapper eller skapa unika ytor och definiera dem, t.ex. #triggerbee_placeholder_1
  - Inbäddningsmetod: Välj "Infoga som Child-element" för att rendera din kampanj under din definierade yta, och "Ersätt element" för att ersätta din yta med kampanjen.
  - URL för förhandsgranskning (valfritt): Ange den URL där din yta finns på hemsidan. Detta gör att du kan förhandsgranska kampanjen enklare.
  - Höjd/Bredd (valfritt): Ange en bredd/höjd om du vill ha en fördefinierad bredd/höjd i editorn.
 3. Spara din yta och gå sedan till Onsite Kampanjer.
 4. Skapa en ny kampanj och välj "Visa alla Mallar".
 5. Inbäddade kampanjer kan skapas utifrån alla Callouts och Paneler, samt med alla färdiga Inbäddade mallar.
  A. Filtrera på "Övrigt" --> Inbäddad (bild nedan).
  B. Filtrera på Layout --> Callout eller Panel.
 6. Öppna den mall som du vill bygga din kampanj baserat på, och klicka på "Använd denna mall"
 7. Välj placeringen "Inbäddad" som finns underst (bild nedan)

  OBS: Om du inte ser den inbäddade placeringen, så är inte mallen anpassad som inbäddad. Testa en annan mall.

 8. Nu kommer du se din kampanj i editorn. Ta din tid och designa och editera din kampanj så du vill ha den. Fortsätt sedan till Kampanjinställningarna. Namnge din kampanj och ställ in alla inställningar för målgrupp, triggers och eventuella andra villkor.
 9. Under Inställdningar för Inbäddat, Metod 2, finns en lista över dina fördefinierade ytor. Välj den yta du vill placera din kampanj på. 
 10. Publicera din kampanj för att rendera den på hemsidan!

Still need help? Contact Us Contact Us