Anpassningar: Typsnitt

Addera dina egna typsnitt till Triggerbee för att använda dem i dina Onsite Kampanjer! Detta tillvägagångssätt fungerar både för egna fonter och exempelvis Google Fonts, allt du behöver är CSS-länken!

Lägg till eget typsnitt

1
Gå till Inställningar --> Anpassningar.
2
Skapa nytt Typsnitt och fyll i egenskaperna enligt:

Family Name: Namnet på ditt typsnitt, dvs. det som kommer appliceras på texten.
OBS: Namnet behöver vara exakt samma som du använder på hemsidan, för att Triggerbee ska kunna applicera det korrekt.

CSS Link:
Addera länken till ditt typsnitt, t.ex: https://www.triggerbee.com/static/fonts/OpenSans-Regular.woff
OBS: Du kan inte ladda upp ditt typsnitt till Triggerbee, utan det behöver finnas som en fil på din hemsida som Triggerbee kan läsa av. Typsnittslänkar slutar vanligtvis med .woff
3
Skapa ditt typsnitt. Editera ditt typsnitt genom att klicka på det igen. Välj ett av dina typsnitt som ditt standardtypsnitt genom att öppna menyn och välja "Använd som standard". Då kommer alla dina Onsite Kampanjer få det typsnittet automatiskt när de skapas. 

Du kan också välja ett av Triggerbees inbyggda typsnitt som standardtypsnitt. Detta gör du genom att Skapa nytt Typsnitt och välja "standard typsnitt", skapa och därefter välja "Använd som standard" i menyn precis som ovan.

4
Färdigt! Nu kommer du se ditt typsnitt i Kampanjeditorn:

OBS: Ditt typsnitt kommer inte alltid fungera inne i editorn pga. licensiering. Typsnittet appliceras på hemsidan, vilket du ser vid förhandsgranskning.

Still need help? Contact Us Contact Us