Onsite Campaigns: Mobilanpassning

Skapa pixel-perfekta mobila kampanjer!

Triggerbee gör det nu möjligt att justera mobilupplevelsen ner på pixelnivå. Med några få klick kan du snabbt justera storlekar och placeringar på dina element, så att det endast sparas på mobila enheter - smidigt va? Du kan också dölja ett helt element från mobiler (eller desktop), eller skapa två helt separata kampanjvarianter om du vill göra stora förändringar.


Arbeta med 1 kampanjvariant

Genom att jobba med mobiljusteringar på specifika element blir din kampanj responsiv och du kan visa samma kampanj för alla enheter.

1
Börja med att designa din kampanj precis som vanligt i desktop vyn. När du är nöjd med hur kampanjen ser ut, byt då till den mobila vyn.
2
Klicka på det element du vill justera på mobila enheter. På en del egenskaper finns det nu en desktop- och mobil ikon. Inställningen finns framförallt på egenskaper som gäller storlek och placering, t.ex. textstorlek, marginaler och bredd/höjd. 
3
Klicka på den mobila ikonen och justera egenskapen så att element ser bra ut även i mobil vy. Till exempel kanske du vill ha mindre textstorlek på rubriken, eller göra en knapp större. Dina justeringar kommer bara sparas på mobila enheter.
4

Vill du dölja hela elementet på mobila enheter, klickar du bara i "Göm på Mobil" under Avancerade inställningar. Samma funktion finns för desktop, om du vill ha ett extra element på mobiler, men inte på desktop.

5

Om du skulle ångra dig, är det bara att klicka på den vänstra ikonen med en dator och mobil på igen - så kommer egenskapen återgå till desktop-inställningen.

6

Nu är din kampanj redo att köras igång med pixelperfekta inställningar både på desktop och mobil!


Arbeta med 2 kampanjvarianter

Genom att arbeta med olika varianter för desktop och mobil kan du följa kampanjstatistik per enhet, eller göra större förändringar i din kampanj. Till exempel kanske du vill fråga om besökaren vill följa er på Instagram på mobila enheter, medan du bara vill fråga om nyhetsbrev-signup på desktop. Då kan man skapa två varianter i samma kampanj.

1
Börja med att skapa din kampanj som vanligt, med aningen desktop eller mobilfokus. När du är nöjd med hur den ser ut, gå till kampanjinställningarna.
2
Ställ in att varianten endast ska visas på desktop eller mobil (den du skapade) under Målgrupp --> Villkor.
3
Skapa sedan en ny variant, så skapas en kopia av din första variant. Ställ in målgruppen på samma sätt för denna kampanj, med motsatt enhet. Nu har du en varian för desktop och en för mobil.
4
Klicka på bilden för din nya variant så kommer du till kampanjeditorn där du kan göra dina ändringar. 
5
När du publicerar din kampanj kommer respektive variant visas för motsvarande enhet, och statistiken kommer visas separat. Lycka till! 

Still need help? Contact Us Contact Us