Voyado: Övergiven varukorg

Tillsammans med Triggerbees integration till Voyado är det möjligt att notifiera Voyado när en besökare befinner sig i varukorgen med produkter, där Voyado i sin tur skickar ut ett mejl till besökaren om denne inte slutför sitt köp enligt regler uppsatta i Voyado.

Kravspecifikation

 • Konto hos Triggerbee och Voyado med uppsatt integration. Prata med din kontaktperson på Triggerbee om du är osäker.
 • Flöde för Övergiven Varukorg uppsatt i Voyado. Prata med din kontaktperson på Voyado om du är osäker. 
 • Identifiering av besökare i kassan. För att Triggerbee ska kunna notifiera Voyado om vem som lämnat sin varukorg, behöver besökarnas e-postadresser loggas till Triggerbee från varukorg eller kassa beroende på när man vill starta flödet. Epostadresser kan i loggas till Triggerbee enligt: https://help.triggerbee.com/article/323-setting-the-identity-of-a-visitor
 • Identifiering av produkter och tidstämpel i kassan. Produkter som finns i varukorgen och tid för när köpet påbörjades behöver även loggas till Triggerbee. Detta loggas till två separata anpassade fält, products och time. 
  • Products: En array med produkterna i strängformat (JSON.stringify), formatterat enligt "[{\"sku\":\"160\",\"quantity\":3}]". "sku" är produktID och quantity är antalet av varan. Båda dessa är obligatoriska
  • Time: Nuvarande lokal tid, formatterat enligt "2021-04-20 11:13:14 +02:00" (+2 är för tidzon).

   Produkter och tidstämpel loggas till Triggerbee enligt:
   var mtr_custom = mtr_custom || {};
   mtr_custom.session = { products: '[{\"sku\":\"160\",\"quantity\":3}]', time: '2021-04-20 11:13:14 +02:00'};

   OBS! Du behöver sätta upp fält för products och time innan du börjar logga data. Läs mer här


Instruktioner

När alla delar i kravspecifiktionen är på plats, sätter du upp flödet för Övergiven varukorg enligt:

1
Navigera till Automationer i Triggerbee och skapa en ny Automation.
2
Välj din start-trigger till vänster. Vanligtvis är detta "Påbörjat köp" eller "Gått till varukorg" - dvs. vid den punkt du samlar in epostadressen på besökaren. 
3
Som åtgärd till höger väljer du först "Lägg till Epost adress i Lista". Ange en källa om du önskar. Källan behöver finnas uppsatt i Voyado innan. 
4
Välj sedan steget "Övergiven varukorg-automation", och välj det språk som ska gälla i det övergivna varukorg mejlet.  
5
Klart! Nu kommer Triggerbee börja notifiera Voyado när en besökare befinner sig i kassan. 

Still need help? Contact Us Contact Us