Arbeta med flera konton

För dig som har flertalet konton i Triggerbee och vill kunna skapa och publicera likadana kampanjer på alla konton, finns det möjlighet att arbeta med Triggerbees textvariabler för att automatiskt uppdatera texter, länkar och bilder. Färger och typsnitt uppdateras också automatiskt när du kopierar kampanjer mellan dina konton.

Grundinställningar för Textvariabler och Färger

Under Inställningar --> Anpassningar hittar du dina Textvariabler. Dessa ska ställas in på alla dina konton. Varje textvariabel består av en nyckel (key) och ett värde (value). Du kan till exempel ha en variabel för logotyp med en länk till loggan för respektive konto, eller en pris-variabel om dina konton har olika prismodell för era erbjudanden. Var noggrann med att alla nycklar har samma namn på alla dina konton. Det är nyckeln som väljs i din kampanj sedan, som refererar till angivet värde. Väljer du t.ex. "price" i din kampanj kommer det skrivas ut "89 kr" - medan ett annat av dina konton kanske har "99 kr" som värde på "price". 

Samma princip gäller för färger. Det är namnet (nyckeln) på färgen som appliceras i kampanjen. Väljer du färgen "default_color_1" blir den svart i kampanjen på kontot med nedan inställningar, medan den kanske blir vit i ett annat konto om du satt default_color_1 till vit där. För typsnitt kommer alltid det typsnitt du sätter som standard att appliceras, det är inte kopplat till ett nyckelvärde. Läs mer om färger och typsnitt.

Skapa en kampanj med text- och färgvariabler

Du skapar din kampanj precis som vanligt när du vill arbeta med text- och färgvariabler. Sen finns det lite olika sätt att addera dina variabler till din kampanj, beroende på vilket element du arbetar med. 

Färg

Dina färgvariabler kommer finnas i färgväljaren på alla ställen där du kan välja färg - bakgrunder, textfärger, knappfärger etc. Den färg du väljer kommer sparas med dess namn, och applicera samma namn på kampanjen i det konto du kopierar till. Dvs. väljer du första färgen (svarta) i nedan bild, kommer inte färgen svart sättas på kampanjen, utan färgens namn "default_color_1" (bild ovan). Har default_color_1 en annan färgkod, eller saknas i det konto du sedan kopierar kampanjen till - kommer den färgen istället appliceras, eller så försvinner färgen. 

Text

Dina textvariabler kan adderas som text i dina textfält. Du hittar alla variabler i mini-editorn när du klickar på ditt textfält. Välj den variabel du vill ha så adderas den till texten. {price} kommer sedan ersättas med det värde du angett i inställningarna. Du kan se detta live när du förhandsgranskar kampanjen.  

Bildlänk

Du kan också ange en textvariabel som länk, för att ladda in dynamiska bilder i in kampanj, till exempel för logotyper. Addera en bild och lägg in namnet på varibel omgiven av klammerparanteser {}, till exempel {logo}

URL

Även URLer går att ersätta helt med textvariabler, om du till exempel har en kampanjsida som du vill länka till från alla dina kontons kampanjer. Lägg in din variabel som URL, omgiven av klammerparanteser {}, till exempel {signupPage}


Kopiera och publicera till andra konton

När du är klar med din kampanj, så kan du både kopiera din kampanj till dina andra konton - men även direktpublicera dem om du önskar. Detta gäller oavsett om du använt textvariabler eller inte. När du kopierat en kampanj kommer alla text- och färgvariabler ersättas med motsvarande variabler i målkontot. 

1

Kopiera kampanjer genom att välja "Kopiera till annat konto" i kampanjmenyn för din kampanj:

2

I fönstret som öppnas, välj först vilka konton du vill kopiera kampanjen till.

3
Välj sedan om du vill skriva över befintliga kampanjer på målkontot med samma namn, dvs. om du redan har en "Sommarkampanj" i dina andra konton - ska den ersättas, eller ska din nya kampanj sparas som kopia? 
4
Slutligen väljer du om du vill direktpublicera din kampanj på de konton du kopierar till. Väljer du "Nej" kommer kampanjen sparas som utkast, så att du själv kan gå in och publicera vid senare tillfälle. 

Still need help? Contact Us Contact Us